Формування передумов незалежності України

Мета: Показати початок розгортання державотворчих процесів. Розкрити суть Декларації про державний суверенітет УРСР. Пояснити причини провалу спроб збереження СРСР. Формувати навички користування науковою термінологією. Розвивати логічне та історичне, мислення учнів. Виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави. Тип уроку: комбінований. Обладнання: підручник “Історія України.” 11 кл. О. В. Гісем, О.О. Мартинюк, стінна карта «Україна в період боротьби за незалежність (1985—1991)», атлас. Основні поняття і терміни: референдум, союзний договір.   Завантажити: Формування передумов незалежності України...

Референдум, як форма здійснення народовладдя

Мета уроку: Ознайомитись з формами народовладдя, як способом реалізації права громадян на участь в управлінні державою; розрізняти форми і види народовладдя; вміти пояснювати процедуру ініціювання референдуму та його види; формулювати поняття: безпосередня і представницька демократія, референдум; навчитися читати схеми; розвивати навички аналізу і застосування норм закону у розв’язанні правових ситуацій; оцінювати власні навчальні досягнення; виховувати повагу до рішень прийнятих більшістю. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Обладнання: схема „Форми народовладдя”, картки з завданнями. Основні поняття: безпосередня демократія, представницька демократія, референдум.   Завантажити: Референдум, як форма здійснення народовладдя...

Створення та діяльність ОУН

Мета: познайомити учнів з процесом створення ОУН, розкрити  зміст діяльності організації, з׳ясувати тактику та стратегію боротьби, розвивати вміння працювати з історичними джерелами, аналізувати історичний матеріал, сприяти розвитку критичного осмислення історичних подій, виховувати в дусі толерантності. Тип уроку: урок формування знань, умінь та навичок Обладнання: підручник, роздатковий матеріал, схеми « Створення ОУН» та «Розкол ОУН» Основні поняття та терміни: інтегральний націоналізм, націоналізм, ОУН. Очікувані результати Учні зможуть: характеризувати процес створення ОУН; пояснювати мету діяльності ОУН, наводити приклади форм діяльності організації; висловлювати власну думку щодо діяльності ОУН „Чи можемо пориватися на такі великі діла? Чи ми, як колектив, і кожен з нас, як одиниця, – маємо в собі цю міру і цей формат, щоб відповісти прийнятому зобов'язанню? Цього свідоцтва ми не можемо виставляти самі собі: його виставить нашій Організації щойно пізніше тверди

Активізація національного і релігійного руху у другій половині 80-х рр.

Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій періоду «перебудови» в Україні; характеризувати внутрішньополітичне становище України у другій половині 80-х рр. XX ст.; аналізувати та порівнювати явища суспільного життя кінця 80-х — початку 90-х рр., визначаючи причини активізації соціально-політичного життя населення; зіставляти різні точки зору щодо процесів перебудови в Україні та давати їм власну оцінку; визначати зв’язки між процесами «перебудови» радянського суспільства та особливостями політичного та соціально-економічного життя українського суспільства. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Завантажити: Активізація національного і релігійного руху у другій половині 80-х рр....

Спадкове право

Мета: ознайомити учнів з основами спадкового права, видами спадкування; розвивати вміння розв’язувати юридичні ситуації з використанням нормативно-правових актів; виховувати повагу до права власності. Обладнання: положення Цивільного кодексу України. Основні поняття: спадщина, спадкоємці, заповіт, обов’язкова частка. Тип уроку: комбінований Завантажити: Спадкове право...

Правоохоронні органи України

Мета: Ознайомити учнів із системою правоохоронних органів України, їх статусом, функціями, особливостями діяльності; формувати навички аналізу, складних життєвих ситуацій з метою обрання правомірного варіанту їх вирішення; виховувати в учнів непримиренність до правопорушень, розуміння необхідності участі громадськості у правоохоронній діяльності. Обладнання: Конституція України. Основні поняття: міліція, служба безпеки України, Прокуратура України, Адвокатура України. Тип уроку: комбінований.   Завантажити: Правоохоронні органи України...

Політичні права громадян України

Мета: Ознайомити учнів із переліком політичних прав, їх змістом, значенням для громадян та можливими обмеженнями у застосуванні; формувати поняття „політичні права”, уміння учнів аналізувати статті Конституції України,  розв’язувати ситуаційні завдання по темі, а також розуміння значення необхідності політичних прав для забезпечення участі громадян у здійсненні влади. Обладнання: Конституція України, картки з ситуаційними завданнями. Основні поняття: політичні права, політична партія, громадська організація. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Завантажити: Політичні права громадян України...

Закон України „Про альтернативну (невійськову) службу”

Мета: Ознайомити учнів з основними положеннями закону „Про альтернативну (невійськову) службу”: умовами отримання права на проходження альтернативної служби, місцем та строком її тривалості; розвивати вміння аналізувати правові ситуації; висловлювати та відстоювати свою думку щодо певного питання; виховувати віротерпимість, повагу до прав інших людей. Обладнання: Перелік релігійних організацій, представники яких мають право на альтернативну службу; перелік підприємств і установ де громадяни можуть проходити альтернативну службу. Основні поняття: Альтернативна служба. Тип уроку: Комбінований.   Завантажити: Закон України „Про альтернативну (невійськову) службу”...

Форми здійснення народовладдя в Україні. Вибори. Референдум.

Мета:  ознайомити учнів з формами народовладдя, принципами реалізації права громадян на участь в управлінні державою, ознайомити зі шляхами організації і проведення референдуму в Україні, та видами виборчих систем, принципами виборчого права; формувати вміння аналізувати інформацію і розуміння необхідності та доцільності участі кожного у виборах ; виховувати повагу до рішень прийнятих більшістю. Обладнання: Конституція України, схема форми народовладдя. Основні поняття: вибори, виборчі системи, референдум. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.   Завантажити: Форми здійснення народовладдя в Україні. Вибори. Референдум....